La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

PAVIMENTS RESINA EPOXI

MULTICAPA, AUTONIVELLANT RESINA, PINTURA EPOXI, ETC...

 

El més important a l´hora d´aplicar paviments de resina epoxi, és la bona preparació del suport, bon segellat de les juntes, utilitzar uns bons diamants en la maquinària per obrir porus al paviment existent, ja que és molt important que la capa d´imprimació penetri en el suport i faci un bon ancoratge entre el paviment y la resina que posarem.

 

Els paviments de resina epoxi tenen molt bones propietats per tot tipus d´indústria, ja que a més de ser sense juntes que ja és bo per una bona neteja, també són paviments que tenen una molt alta resistència al pes de maquinària pesada, prestatgeries, carretons en constant moviment,etc...

 

Preparació del suportPreparació del suport

Abans i Després d´una reparació de juntesAbans i Després d´una reparació de juntes

Preparació Junta per SegellarPreparació Junta per Segellar

Junta AcabadaJunta Acabada

Petites juntes segelladesPetites juntes segellades

PAVIMENTS RESINA EPOXI PER LO QUE EL SEU NEGOCI NECESSITI

 

PAVIMENTS ESPECIALS PER COL.LOCAR PRESTATGERIES DINÀMIQUES.

PAVIMENTS TRANSITABLES AL POC TEMPS DE LA SEVA APLICACIÓ.

SENYALITZACIÓ DE PASSADISSOS, MOLLS DE CÀRREGA, PERILL, ETC...

PAVIMENTS RESISTENTS ALS ATACS QUÍMICS.

PAVIMENTS ENTIESTÀTICS.

PAVIMENTS ANTILLISCANTS.

PAVIMENTS ESPECIALS PER INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.

 

Tota la nostra maquinària està preparada amb mètodes d´aspiració, lo que ens assegura una execució d´obra neta.

 

Les juntes les segellem amb un material especial, que és transitable als 30 minuts. No es paralitza molt de temps cap zona del seu negoci.

 

EL MILLOR DE LA NOSTRA FEINA ÉS, QUE VOSTÈ ENS TORNI A TRUCAR.

 

CELLERSCELLERS

SENYALITZACIÓ DE ZONESSENYALITZACIÓ DE ZONES

RAMPESRAMPES

ALTA RESISTÈNCIAALTA RESISTÈNCIA

INDÚSTRIESINDÚSTRIES

SENYALITZACIÓ DE PERILLSENYALITZACIÓ DE PERILL

Ripollet, Barcelona   2013  J.C. APLICACIONES  info@jcaplicaciones.com  Tel. Oficina  654 311 157

Tots els drets reservats

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?