La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Segellat de fissures i juntes amb un material especial el qual és transitable als 30 minuts.

 

Això evita que quan es realitzen treballs d'aquest tipus en indústries que no poden aturar la seva producció, ni carretons elevadors, ni filguiats, puguin arrencar aquest segellat, la qual cosa passa amb un altre tipus de segelladors.

Reparació i segellat de JUNTES amb encaixament, trasitables a les dues hores d´acabar l´aplicació.

NOUS MATERIALS PER OFERIR UNA RÀPIDA EXECUCIÓ D'OBRA, I NO INTERFERIR A LLIURAMENTS DE COMANDES DELS NOSTRES CLIENTS ALS SEUS CORRESPONENTS CLIENTS.

 

ASSESSOR PAVIMENTS

ASSESSORAMENT DELS TREBALLS QUE LI VAN A REALITZAR:

(Paviments de resina, segellat de juntes amb encaixament de 10 i de 30 cms.)

Aquest servei consisteix en assessorar quan hagi demanat diversos pressupostos per a l'arranjament dels seus paviments, estudiem la forma d'execució de les empreses a les que vostè demani ofertes, comprovem que els materials són els adequats per al que vostè necessita, elasticitat, resistència química, etc ... i ens assegurem que l'acabat d'aquests treballs són correctes.

Així que estarem al seu costat per veure que li pressuposten, estarem al seu costat per comprovar que el que li han pressupostat i Vostè ha contractat, sigui el que han executat.

Vostè ens contracta perquè mirem pels seus interessos, i això és el que farem.

Hem detectat en els últims anys, una pujada d'empreses en les quals es realitzen reparacions de paviments que han d'anar reparant de tant en tant, i el motiu d'això ve a ser, mala preparació dels suports, oferten uns materials i després posen altres, a l'hora d'executar el treball, acabats fets malament o fins i tot, oferten 5 capes de material i després posen 3. És normal que en empreses que el seu mercat de venda o fabricació són molt dispars, no hagin de entendre de temes de paviments, fins i tot els encarregats de manteniment no estan posats al dia sobre aquests temes, per això els aconsellem el nostre assessorament.

El preu base és de 1.450 , que inclou:

Estudi dels pressupostos.
Comprovació de materials adequats (per tema d'humitat, nivell freàtic, caiguda d'àcids, etc ...)
Comprovar que els materials que s'apliquen són els pressupostats, és a dir, visita a l'obra en plena execució.
Comprovació de l'acabat final.

Si l'obra comporta, compra de carretons elevadors o AGV, el preu patiria un increment del 20%, que inclou tot l'anterior, més assessorament sobre el fil inductiu, recorregut, caixa de freqüència, etc ...

 

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?